Plan provedbe op─çih DDD mjera

Pri izradi „Plana“ jako je bitno poznavati vrstu sirovina, tlocrt objekta za proizvodnju, put sirovina i osoblja te vrstu opreme, tehnološki proces i osobine gotovog proizvoda.

Plan provedbe op─çih DDD mjera mora sadr┼żavati:

Popis prihvatljivih biocidnih pripravaka s kojima ─çe se obraditi površina, prostor ili objekt.

U "Planu” treba navesti vrstu biocidnog pripravka koji ─çe se upotrijebiti (djelatna tvar i trgova─Źki naziv sredstva).

Kada se provode DDD mjere u objektima u kojima je uveden sustav upravljanja sigurnoš─çu hrane (HACCP) tada je Planu potrebno prilo┼żiti Sigurnosno tehni─Źki list (STL) za biocidne pripravke kako bi korisnik imao uvid u na─Źin djelovanja biocidnih pripravaka koji ─çe se upotrijebiti.

Detaljno razra─Ĺen prostorni raspored rada i rokove obavljanja mjera.

Pod "detaljno razra─Ĺenim prostornim rasporedom rada" podrazumijeva se opis površina, prostora i objekata (npr. objekt XY sastoji se od 4 prostorije, tj. kuhinja, kupaona, garderoba i podrum). Kako bi se izbjegao suvišan pisani opis objekta, kao jednostavniji i pregledniji "detaljno razra─Ĺeni prostorni rasporeda rada" mo┼że poslu┼żiti tlocrt prostora s opisom (legendom) prostorija u kojem izvoditelj ozna─Źava kriti─Źne to─Źke koje je utvrdio izvidom u objektu korisnika mjere.

Propisno ozna─Źene deratizacijske kutije ili hranilišta sa zatrovanim mamcima moraju biti postavljeni prema Planu i rasporedu izlaganja zatrovanih mamaca s tlocrtom objekta posebno izra─Ĺenom za svaki objekt na unaprijed odre─Ĺena kriti─Źna mjesta uz vo─Ĺenje evidencije o shemi postavljanja i to na na─Źin da su dostupne štetnim glodavcima, a da ne smetaju u obavljanju svakodnevnih procesa u objektima pod sanitarnim nadzorom u kojima su postavljene.

Tlocrt je mogu─çe dobiti od korisnika mjere (ako se tlocrt ne smatra poslovnom tajnom) ili ovlašteni izvoditelj sam izra─Ĺuje skicu tlocrta s istaknutom legendom prostorija.

Na─Źin obrade površina, prostora ili objekta primjenom jedne ili više mjera.

Da bi obrada površina, prostora ili objekta bila uspješna, tj. u─Źinkovita, u pripremi za provo─Ĺenje DDD mjera u objektu korisnika u ovom dijelu "Plana provedbe op─çih DDD mjera" treba predvidjeti i to─Źno definirati:

ciljno mjesto (kriti─Źna to─Źka) – definirati mjesta, površine ili prostore u objektima na kojima ─çe se primjeniti biocidni pripravak: npr. (primjer 1.) tretira se spoj zida i poda ili zida i plafona ili ispod štednjaka u kuhinji ili (primjer 2.) tretira se cijeli prostor kuhinje na kojima su mogu─ça staništa ili mjesta zadr┼żavanja štetnika

postupak aplikacije – definirati tehnike primjene biocidnog pripravka

ciklus tretmana – definirati dinamiku u─Źestalosti i ponavljanja postupaka ovisno o vrsti i stupnju infestacije štetnika; vrsti i namjeni površine, prostora ili objekta te radnom procesu u objektu; gra─Ĺevinsko – tehni─Źko – higijenskom stanju u objektu; vrsti robe koju se tretira; u─Źinkovitosti i kemijskoj stabilnosti biocidnog pripravka.

Nakon svake provedene mjere uporabom biocidnih pripravaka i/ili lovki, korisniku mjere izdaje se "Potvrda o provedenoj DDD mjeri", sukladno ─Źlanku 30. stavak 3. Pravilnika – na─Źin – DDD (Obrazac br. 1 u prilogu Pravilnika – na─Źin – DDD). Kada se provodi metoda fumigacije korisniku mjere se izdaju obrasci Potvrda 6 i 7 koje su sastavni dio Pravilnika – na─Źin – DDD. Pravilnikom je propisan minimalan tekst koji mora sadr┼żavati Potvrda.

Mjere opreza, zaštitu osoba, prostora, objekta i okoliša.

Svaka primjena biocidnih pripravaka je rizi─Źna i zahtjeva primjenu propisanih mjera opreza i zaštite kako bi se smanjio štetni u─Źinak na izvoditelja, na neciljane vrste i da se ne ošteti ili ugrozi imovina korisnika mjere i okoliš površine, prostora ili objekta koji se tretira. Korisnik se u pisanom obliku obavještava o vremenu uklanjanja biocidnih pripravaka ili dugotrajnosti ostanka i s kojih djelova, potrebnom vremenu ekspozicije, op─çem ponašanju djelatnika, na─Źinu uklanjanja biocidnih pripravaka s radnih površina (podaci iz Sigurnosno tehni─Źkog lista i deklaracije biocidnog pripravka).

Prijedlog dodatnih mjera za izvršenje popravaka u tijeku provedbe obveznih DDD mjera (dopunska obrada ili promjena mjere).

Korisnik se u pisanom obliku obavještava koje je mjere i postupke potrebno dodatno provesti kako bi objekt bio oslobo─Ĺen od štetnika.

Plan se izra─Ĺuje u 2 primjerka od kojih se jedna kopija daje korisniku, a druga se pohranjuje u arhiv provoditelja DDD mjera. Nakon svake provedbe DDD mjera i izvida podaci u Planu se a┼żuriraju.

Preuzeto sa stranica HUDDD-a

GOLUBOVI ÔÇô ─Źi┼í─çenje i dezinfekcija potkrovlja (tavana i tornjeva)

Stari prljavi i neuredni tavani koji kako koko┼íinjac pru┼żaju uto─Źi┼íte stotinama golubova mogu vrlo lako postati ─Źisti, uredni, miri┼íljavi i spremni za korisniju prenamjenu.

» PROČITAJ VIŠE...

Što moramo znati o muhama?

Sve vrste muha dobri su leta─Źi, izrazito su mobilne a vole se zadr┼żavati u blizini mjesta gdje su povoljni uvjeti za odlaganje jajašaca (organski materijal u raspadu – kuhinjski otpaci, sme─çe, gnojnice…).
Muhe se hrane i zadr┼żavaju na razli─Źitim organskim materijalima u raspadanju i na izmetu.

» PROČITAJ VIŠE...

Usluge uzimanja briseva pribora i ruku na mikrobiološku analizu

Ispitivanje mikrobiolo┼íke ─Źisto─çe radnog okoli┼ía i ruku nova je usluga u na┼íoj ponudi kojom upotpunjujemo usluge HACCP sustav.

» PROČITAJ VIŠE...
Sva prava pridržana Pestrid d.o.o. © 2015 | web design ENTERnet