_ Politike tvrtke _


 • ÔŁÂ Politika kvalitete

  ÔÇ×Salus populi suprema lex esto ÔÇô neka zdravlje ljudi bude najvi┼íi zakonÔÇŁ

  ÔÇ×PESTRID d.o.o.ÔÇť je jedan od vode─çih hrvatski dobavlja─Źa usluga iz podru─Źja sanitarne i veterinarske higijene te za┼ítite bilja i uskladi┼ítenih poljoprivrednih proizvoda. Na┼í asortiman usluga koji obuhva─ça: dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, fumigaciju, HACCP i Halal kvaliteta, analizu hrane, uzimanje briseva, poznat je i cijenjen na doma─çem tr┼żi┼ítu.

  Za ÔÇ×PESTRID d.o.o.ÔÇť je ispunjenje zahtjeva kupca i po┼ítivanje utvr─Ĺenih normi u podru─Źju obavljanja djelatnosti, obaveza od najve─çe va┼żnosti, pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvr─Ĺenim postupcima. Na taj na─Źin ┼żelimo osigurati povjerenje na┼íih kupaca, konkurentnost na tr┼żi┼ítu, razvoj poduze─ça, uvjete za socijalnu sigurnost na┼íih radnika i uvjete za o─Źuvanje okoli┼ía. Ostvarenje ovog cilja temelji se na politici kvalitete koja je nedjeljivi dio poslovne politike i strategije razvoja poduze─ça. Razvojem postoje─çih programa i novih usluga, ┼żelimo ostvarivati postavljene ciljeve u okvirima definirane misije i strate┼íkih odrednica Dru┼ítva. U okviru sustava upravljanja kvalitetom primjenjujemo metode za upravljanje rizicima. Ispunjavanjem primjenjivih zahtjeva zakonskih propisa osiguravamo dosljednost u kvaliteti, sigurnosti i sljedivost usluga, ─Źime ujedno poti─Źemo kvalitetnu i transparentnu komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama.

  Osnovne odrednice politike kvalitete su:
  stalno poboljšanje kvalitete usluga;
  ekonomi─Źnost kvalitete – u─Źinkovito kori┼ítenje resursa;
  kontinuiran razvoj i poboljšanje svih procesa u poduzeću;
  prilago─Ĺavanje zahtjevima tr┼żi┼íta i pra─çenje zadovoljstva i o─Źekivanja kupaca;
  odr┼żavanje kontinuirane poslovne suradnje sa dobavlja─Źima;
  sustavni pristup upravljanju kvalitetom i stalno pobolj┼íanje u─Źinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom;
  socijalna sigurnost i zadovoljstvo radnika;
  o─Źuvanje okoli┼ía kroz prevenciju i smanjivanje negativnih utjecaja na okoli┼í.

  Svi procesi i aktivnosti koje mogu utjecati na kvalitetu usluga i ostvarivanje politike kvalitete moraju biti sustavno planirani, a njihov u─Źinak ocijenjen u svrhu pobolj┼íanja kvalitete i o─Źuvanja okoli┼ía. Provedba ovih aktivnosti treba osigurati ostvarivanje slijede─çih ciljeva:
  trajno osiguranje sukladnosti usluga s ugovorenim zahtjevima kupaca;
  trajno osiguravanje uskla─Ĺenosti sa zakonskom i drugom primjenjivom regulativom;
  smanjenje reklamacija i prigovora kupaca i drugih zainteresiranih strana;
  osiguranje ugovorenih rokova isporuke pove─çanje prodaje i osvajanje novih tr┼żi┼íta.

  Svaki pojedinac ima obvezu pridr┼żavati se usvojene Politike kvalitete, te u okviru svojih odgovornosti i ovla┼ítenja pridonositi ostvarenju postavljenih ciljeva. Realizacijom postavljenih ciljeva ─çemo ujedno stvarati uvjete za ostvarivanje zadovoljstva svih zaposlenih. Uprava Dru┼ítva ─çe osigurati sve materijalne, financijske i kadrovske resurse potrebne za djelotvornu primjenu sustava upravljanja kvalitetom te ostvarenje ove Politike kvalitete.
  Budu─çi da te┼żimo osiguranju povjerenja korisnika usluga i njihovom zadovoljstvu pru┼żenom uslugom, kvalitetu usluga u svim fazama procesa rada kontinuirano kriti─Źki preispitujemo, ocjenjujemo i prilago─Ĺavamo njihovim realnim zahtjevima, potrebama i o─Źekivanjima. Stoga je i jasna opredijeljenost tvrtke ÔÇ×PESTRID d.o.o.ÔÇť za stalno pobolj┼íavanje sustava upravljanja kvalitetom, po─Źetno prema zahtjevima norme ISO 9001:2008, a sada norme ISO 9001:2015.
  Periodi─Źna provjera politike kvalitete osigurati ─çe njenu trajnu primjerenost.

  Ova politika kvalitete dostupna je svim zainteresiranim stranama na internetskoj stranici www.pestrid.hr.

  U Bilju, 15.05.2019. godine
  Direktor: Halil Salha, univ.spec.agr.


 • ÔŁĚ Politika za┼ítite okoli┼ía

  Na┼ía djelatnost usmjerena je pru┼żanju usluga na podru─Źju dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te za┼ítite bilja s posebnim naglaskom na sustav upravljanja za┼ítitom okoli┼ía koji je jedan je od prioriteta Pestrid d.o.o. Na┼ía vizija upravljanja za┼ítitom okoli┼ía obuhva─ça odgovorno poslovanje u cilju o─Źuvanja okoli┼ía, prirode te odnosa prema dru┼ítvenoj zajednici radi postizanja dugoro─Źnog poslovnog uspjeha i zadovoljstva svih zainteresiranih strana. Usmjereni smo na spre─Źavanje nastajanja opasnosti po okoli┼í i za┼ítitu prirodnih izvora, trajno i neprekidno vrednovanje vlastite djelatnosti s namjerom, da se gdje god je to mogu─çe, koriste sredstva i provode postupci koji ─çe najmanje ┼ítetiti okoli┼íu, kao i uskla─Ĺivanje sa svim nacionalnim propisima i pravilima o za┼ítiti okoli┼ía.

  Ciljevi naše politike zaštite okoliša:

  Slijediti dobru tradiciju promi┼íljanja, istra┼żivanja i stru─Źnog djelovanja u smislu ugradnje na─Źela za┼ítite okoli┼ía u procese rada i projekte uz podizanje svijesti o potrebi o─Źuvanja okoli┼ía,

  Ulaganja u projekte vezane za za┼ítitu okoli┼ía imaju prednost pred ostalim tehni─Źkim ulaganjima,

  Optimizirana uporaba ekološki prihvatljivih pesticida,

  Racionalno gospodarenje otpadom,

  Racionalno koristiti energiju te na─Źela za┼ítite okoli┼ía integrirati u postupke planiranja i dono┼íenja odluka,

  Prevencija i kontinuirano smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš i optimalna upotreba prirodnih resursa,

  Razumjeti, predvidjeti i u─Źinkovito reagirati u skladu s odgovaraju─çim nacionalnim i me─Ĺunarodnim zakonskim te ostalim zahtjevima,

  Podizanje svijesti i stru─Źnosti na podru─Źju za┼ítite okoli┼ía,

  Stalnost i izgradnji sustava zaštite okoliša.

  Poslovni prostori Organizacije za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i fumigaciju, se nalaze u blizini stambenih naselja i nacionalnog parka prirode ┬źKopa─Źki rit┬╗. Stoga slijedimo politiku odgovornosti i uske povezanosti s lokalnom zajednicom op─çine Bilje. Pestrid d.o.o. obavezuje se da na─Źela politike za┼ítite okoli┼ía budu primijenjena, odr┼żavana i dokumentirana na svim njegovim razinama.

  U Bilju, 1.12.2017.g.

  Mladen Matić, voditelj okoliša

  Odobrio: direktor Pestrid d.o.o., Halil Salha, univ.spec.agr


 • ÔŁŞ Politika OHSAS za┼ítita zdravlja i sigurnosti na radu

  Tvrtka Pestrid d.o.o. svoje programe za┼ítite zdravlja i sigurnosti na radu provodi strukturiranom primjenom Norme ISO 45001:2018 (Occupational health and safety management systems). Tvrtka Pestrid d.o.o. prepoznaje zna─Źajan doprinos kontrole za┼ítite zdravlja i sigurnosti na radu na razini cjelokupnog poslovanja. Odlu─Źno poduzimamo primjerene prakti─Źne mjere prevencije, kontrole i za┼ítite od aktivnosti koje potencijalno mogu izazvati opasnosti po zdravlje i sigurnost na radu. Iz tog razloga, uz potpuno po┼ítivanje zahtjeva zakonske regulative u pogledu sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu, podr┼żavamo sve ciljeve i procedure za implementaciju mjera i aktivnosti u pogledu prevencije, eliminacije ili kontrole opasnosti te stvaranja i odr┼żavanja zdrave radne okoline.

  Temeljne odrednice politike sigurnosti i zaštite zdravlja na radu su:

  Razumjeti, predvidjeti i u─Źinkovito reagirati u skladu s odgovaraju─çim nacionalnim i me─Ĺunarodnim zakonskim te ostalim zahtjevima koji su vezani uz rizike za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu,

  Razvoj i primjena u─Źinkovitih sustava, standarda i praksi za┼ítite zdravlja i sigurnosti na radu u skladu s rizicima prisutnim u provedbi obvezatnih DDD mjera, fumigacije, implementacije HACCP sustava,

  Trajno uskla─Ĺivanje prema zakonskim zahtjevima i regulativama vezanih za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu,

  Ustrajnost na postizanju osposobljenosti svih zaposlenika za mjesta rada putem planiranih i u─Źinkovitih internih i vanjskih edukacija i osposobljavanja sa svrhom prevencije ozljeda i oboljenja povezanih s radom s opasnim kemikalijama,eliminacija opasnosti te prepoznavanje prilika za eliminaciju opasnosti i smanjenje rizika na zdravlje i sigurnost pri provedbi obvezatnih ddd mjera, fumigacije, implementacije HACCP sustava,

  Osiguranje ispravne, pouzdane i dobro odr┼żavane opreme za rad,

  Sveobuhvatno upravljanje za┼ítitom zdravlja i sigurno┼í─çu pri radu kroz konzultiranje i savjetovanje zaposlenika i njihovih predstavnika, te njihovo sudjelovanje u razvoju i unaprje─Ĺenju sustava upravljanja,

  Formuliranje i odr┼żavanje planova zdravlja i sigurnosti koji jasno odre─Ĺuju mjerenja koja treba poduzeti za za┼ítitu zaposlenika i ostalih subjekata na koje na┼ía aktivnost utje─Źe, kao i na potencijalne utjecaje na okoli┼í,

  Osiguravanje adekvatnog i kompetentnog nadzora na svim aktivnostima Organizacije gdje dolazi do zna─Źajnog rizika za zdravlje i sigurnost na radu,

  Razvijanje i odr┼żavanje u─Źinkovitih sustava informiranja zaposlenika o va┼żnosti pitanja zdravlja i sigurnosti na rad.u

  Naglasak na zdravlje i sigurnost na radu kod planiranja novih proširenja procesa ili sustava te kod izgradnje i nabave novih postrojenja i opreme,

  Primjena radnih uputa i provedba mjera za rad na siguran na─Źin s ciljem kontinuiranog, trajnog pobolj┼íanja uvjeta rada smanjivanjem rizika u svim radnim procesima radi spre─Źavanja svih oblika ozljeda i profesionalnih oboljenja.

  Cilj na┼íe politike za┼ítite zdravlja i sigurnosti na radu je osigurati zdravo i sigurno radno okru┼żenje te smanjiti rizik za zaposlenike, podizvo─Ĺa─Źe i ostale strane na koje aktivnosti tvrtke mogu imati utjecaj, istovremeno kvalitetom i sigurno┼í─çu proizvoda ispunjavaju─çi o─Źekivanja potro┼ía─Źa i kupaca. Na┼ía vizija upravljanja za┼ítitom zdravlja i sigurno┼í─çu pri radu obuhva─ça provo─Ĺenje preventivnih aktivnosti u svrhu prepoznavanja opasnosti i smanjenja rizika po zdravlje na radnim mjestima, uklju─Źuju─çi same zaposlenike, dobavlja─Źe i ostale na koje aktivnosti Pestrid-a mogu utjecati.

  U Bilju, 10.01.2020.g.

  Izradio/la: Dalia Medi─ç Dol─Źi─ç, voditelj sigurnosti i zdravlja

  Odobrio: direktor Pestrid d.o.o., Halil Salha, univ.spec.agr

Provjera znanja kandidata za radno mjesto

Popis literature iz koje će se izvršiti provjera znanja kandidata za radno mjesto
RADNIK/RADNICA NA DDD POSLOVIMA:

1. Zakon o za┼ítiti pu─Źanstva od zaraznih bolesti (┬╗Narodne novine┬ź br.79/07., 113/08.,43/09.)
2.

» PROČITAJ VIŠE...

Mobilni ure─Ĺaj za dezinfekciju prostora i povr┼íina C100 Plus ULV (Covid-19)

C100 Plus ULV profesionalni je ure─Ĺaj pogodan za kori┼ítenje u zatvorenim prostorima u kojima se svakodnevno okuplja ve─çi broj osoba koji dezinficijens ┼íiri u obliku magle (ULV) i na jednostavan na─Źin dezinficira sve povr┼íine.

» PROČITAJ VIŠE...

UV muholovke VectorTrap T21 i T22

Iz asortimana Vectorfogovih proizvoda vlasnicima objektima koji imaju implementiran ili planiraju uvo─Ĺenje HACCP sustava mo┼żemo ponuditi UV lampe za insekte VectorTrap T21 i T22 koje udovoljavaju FDA zahtjevima.
Ovo su danas jedne od najmo─çnijih ljepljivih lovki na tr┼żi┼ítu koje vas rje┼íavaju problema sa svim vrstama lete─çih insekata u samo nekoliko sekundi.

» PROČITAJ VIŠE...
Sva prava pridržana Pestrid d.o.o. © 2015 | web design ENTERnet