Što moramo znati o muhama?

Sve vrste muha dobri su letači, izrazito su mobilne a vole se zadržavati u blizini mjesta gdje su povoljni uvjeti za odlaganje jajašaca (organski materijal u raspadu – kuhinjski otpaci, smeće, gnojnice…).

Muhe se hrane i zadržavaju na različitim organskim materijalima u raspadanju i na izmetu.

Tijelo muha je dlakavo i na njemu se lako „ulovi“ i zadržava nečistoća te mikroorganizmi iz materijala po kojima se muhe kreću i hrane.

Zbog iznimne mobilnosti muhe na hranu i namirnice lako mogu prenijeti razne patogene mikroorganizme – najčešće uzročnike crijevnih zaraznih bolesti.

Ilustracije radi, prosječan broj pronađenih bakterija na tijelu muhe je 4 milijuna, a iz crijevnog trakta izolirano je 50 vrsta za čovjeka patogenih bak, te 10 vrsta crijevnih protozoa, i 10 vrsta parazitskih crva te nekoliko vrsta virusa.

Uloga muha u prijenosu crijevnih zaraznih bolesti najviše ovisi o pravilnoj higijenskoj dispoziciji smeća i otpadaka, jer se pravilnom dispozicijom smanjuje mogućnost razvoja muha, ujedno i prijenos bolesti.

Suzbijanje muha

Ciljno mjesto suzbijanja muha su sve površine u blizini čovjeka na kojima se muhe odmaraju.

U zatvorenom prostoru to su

površine na kojima se priprema i poslužuje te čuva hrana zatim skladišta i pogoni za pripremu namirnica, kuhinje, restorani te gospodarski objekti.

Na otvorenom prostoru tretiraju se

površine oko mjesta za odlaganje smeća i otpad, spremnici, kamioni za prijevoz i deponiju, zatim prostor oko mjesta za reciklaciju, prostor oko tržnica te prostor u i oko mjesta na kojima borave životinje.

Mehaničke metode suzbijanja muha su

Redovito i pravilno uklanjanje svih vrsta otpadaka i smeća

Higijenski ispravna dispozicija i deponiranje smeća i otpada

Izgradnja higijenskih sabirališta (gnojnic, deponija)

Povremeno prevrtanje i isušivanje organskog materijala u raspadu

Postavljanje mreža na prostore u kojima se priprema i čuva hrana

Postavljanje lovki s ljepljivim trakama ili mirisnim atraktantom

Izbor insekticida i vrsta formulacije ovisi o prostoru koji se tretira i opremi za aplikaciju.

Pri korištenju insekticida treba se pridržavati svih uputa proizvođača i poduzeti potrebite mjere zaštite okoliša.

Tretman se treba ponavljati u ciklusima koji ovise o nizu čimbenika (izboru insekticida, vrsti površine, klimi, populaciji muha). U ovisnosti o istima učinak tretmana može biti vidljiv od nekoliko dana do nekoliko mjeseci.

U urbanim naseljima tijekom ljetnih mjeseci obrada smetlarnika, kamiona za prijevoz smeća, okoliš oko tržnica i deponija zahtjeva tjednu obradu.

U seoskim domaćinstvima tretmane treba ponavljati svakih 20 do 30 dana, uz tjednu obradu gnojnica larvicidima i prevrtanje gnoja.

Mobilni uređaj za dezinfekciju prostora i površina C100 Plus ULV (Covid-19)

C100 Plus ULV profesionalni je uređaj pogodan za korištenje u zatvorenim prostorima u kojima se svakodnevno okuplja veći broj osoba koji dezinficijens širi u obliku magle (ULV) i na jednostavan način dezinficira sve površine.

» PROČITAJ VIŠE...

Kako utjecati na smanjenje brojnosti komaraca?

Komarci su široko rasprostranjena skupina insekata, a pogodni uvjeti za njihov razvoj posvuda su oko nas – blizina Kopačkog rita, Drava, Dunav i njihovi pritoci, velike površine odvodnih kanala …
Brojni su uvjeti na koje bez pomoći i intervencije stručnih službi ne možemo utjecali ali ima i onih koje nepažnjom stvaramo sami i pogodujemo brojnosti populacije.

» PROČITAJ VIŠE...

Insekti u drvu

Za brojne insekte drvo je izvor hrane i mjesto koje će odabrati za svoj razvojni ciklus i stanište.
Neki od njih mogu odabrat i nastaniti se u drvenim površinama i namještaju naših domova.

» PROČITAJ VIŠE...
Sva prava pridržana Pestrid d.o.o. © 2015 | web design ENTERnet