_ Politike tvrtke _


 • Politika kvalitete

  Svojim postojanim razvojem i prepoznatljivim stilom rada, prethodnih godina stvorili smo ime koje predstavlja sigurnost, dobro upravljanje, jedinstven pristup svakom korisniku, jednom riječju – KVALITETU! Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika, poslovnog partnera, korisnika i društva u cjelini. Kvaliteta nastaje u svim segmentima poslovanja, u svim fazama poslovnog procesa, te u svim elementima pružanja usluge, što se postiže stalnom kontrolom i otklanjanjem uzroka loše kvalitete, a osobito preventivnim mjerama koje uključuju pažljiv odabir partnera i dobavljača sredstava za obavljanje i najzahtjevnijih poslovnih zadataka, stručnih kadrova, kontinuiranu stručnu izobrazbu, i informiranje, najsuvremeniju tehniku i tehnologiju te organizaciju rada.

  Težimo da budemo najbolji u onome što radimo. Da bismo sačuvali povjerenje kupaca, te osigurali profitabilnos tvrtke, nastojimo provoditi usluge koji udovoljavaju zahtjevima potrošača, nacionalnog zakonodavstva, te specifikacije, norme i standarde. Društvo se vodi principima odgovornosti, točnosti, pravovremenosti, te poštenim, kulturnim i korektnim pristupom prema svim svojim poslovnim partnerima. Na taj način svakodnevno dižemo sveukupni nivo kvalitete, i usredotočujemo se na ono što je važno za izgradnju poslovanja, brenda i ljudi kojeg držimo bitnim kriterijem za ocjenu naše konkurentnosti u teškoj tržišnoj utakmici.

  Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  nuditi kupcima uslugu koja odražava njegove zahtjeve i očekivanja

  realizirati poslove pravodobno, cjelovito i pouzdano

  njegovati i razvijati partnerske odnose kupcem

  upošljavati stručno i ambiciozno osoblje s mogućnošÄ‡u i obvezom stalnog razvoja i usavršavanja

  pribavljati suvremenu radnu opremu

  postavljati mjerljive i ostvarive ciljeve.

  Strategija upravljanja kvalitetom i okolišem je implementirana u svim procesima tvrtke Pestrid koji se odvijaju unutar ili izvan kruga tvrtke. Primjedbe, reklamacije moraju biti temeljito i urgentno riješeni. Dogovoreni termini moraju biti dosljedno ispoštovani. Poslovna strategija Pestrid d.o.o., Bilje zasniva se na kontinuiranom napretku preko održavanja i stalnog unapređenja efikasnosti svog Integriranog sustava upravljanja. Ovaj sustav omogućava podršku Viziji tvrtke – da bude vodeća na tržištu ddd usluga, kao i podršku njenoj Misiji da bude najomiljeniji provoditelj usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije, svojim kupcima, zaposlenima, dobavljačima i društvenoj zajednici, kroz brandove, usluge i stavove koji premašuju očekivanja tih interesnih skupina.


 • Politika upravljanja okolišem

  Zaštita okoliša u tvrtci Pestrid d.o.o. ima prioritet jednak postizanju visoke kvalitete proizvoda i optimalne ekonomske uspješnosti. Usmjereni smo na sprečavanje nastajanja opasnosti po okoliš i zaštitu prirodnih izvora. Trajno i neprekidno vrednovanje vlastite djelatnosti s namjerom, da se gdje god je to moguće, koriste sredstva i provode postupci koji će najmanje štetiti okolišu, kao i usklađivanje sa svim nacionalnim propisima i pravilima o zaštiti okoliša.

  Ciljevi u zaštiti okoliša:

  stalnost u izgradnji sustava zaštite okoliša,

  optimizirana uporaba ekološki prihvatljivih pesticida

  ulaganja u projekte vezane za zaštitu okoliša imati će prednost pred ostalim tehničkim ulaganjima

  neprekidno poboljšanje i prevencija štetnih utjecaja na okoliš

  razvijanje svijesti i stručnosti na području zaštite okoliša

  Poslovni prostori tvrtke «Pestrid» d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i fumigaciju, se nalaze u blizini stambenih naselja i nacionalnog parka prirode «Kopački rit». Slijediti ćemo politiku odgovornosti i uske povezanosti s lokalnom zajednicom općine Bilje. Pestrid d.o.o. obavezuje se da načela politike zaštite okoliša budu primijenjena, održavana i dokumentirana na svim njegovim razinama.


 • Politika sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

  Odlučni smo u postizanju visokih standarda u kontroli zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kroz naše aktivnosti i podržavanju potreba za traženjem kontinuiranog unapređenja. Tvrtka Pestrid d.o.o., Bilje prepoznaje značajan doprinos kontrole zaštite zdravlja i sigurnosti na radu na ukupno poslovanje. Odlučni smo poduzeti primjerene praktične mjere na prevenciji, kontroli i zaštiti od aktivnosti koje potencijalno mogu izazvati opasnosti po zdravlje i sigurnost na radu naših zaposlenih i drugih osoba na našoj lokacji, kao i na lokacijama našeg operativnog djelovanja.

  Iz tog razloga, uz potpuno poštivanje zahtjeva zakonske regulative u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, podržavamo sve ciljeve i procedure za implementaciju mjera i aktivnosti u pogledu prevencije, eliminacije ili kontrole opasnosti te stvaranja i održavanja zdrave radne okoline.

  Temeljne odrednice politike sigurnosti i zaštite zdravlja na radu su:

  Sprečavanje nesreća na radnom mjestu.

  Trajno usklađivanje prema zakonskim zahtjevima i regulativama vezanih za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu.

  Formuliranje i održavanje planova zdravlja i sigurnosti koji jasno određuju mjerenja koja treba poduzeti za zaštitu zaposlenika i ostalih subjekata na koje naša aktivnost utječe, kao i na potencijalne utjecaje na okoliš.

  Osiguravanje adekvatnog i kompetentnog nadzora na svim aktivnostima tvrtke gdje dolazi do značajnog rizika.

  Obučavanje zaposlenika do mjere koju njihovo radno mjesto zahtijeva, o zdravlju, sigurnosti i okolišu

  Razvijanje i održavanje učinkovitih sustava informiranja i konzultiranja zaposlenika o važnosti ovih pitanja zdravlja i sigurnosti na radu.

  Uzeti u obzir zdravlje i sigurnost na radu kod planiranja novih proširenja procesa ili sustava te kod izgradnje i nabave novih postrojenja i opreme.

  Držati i održavati točne zapise o nezgodama, ozljedama i izlaganju rizicima opasnim za zdravlje.

  Poduzeti praktične korake radi osiguranja pridržavanja ove politike od strane svih zaposlenika te ostalih osoba koje rade za i u korist kompanije.

  Efektivno pratiti, provjeravati i slijedom toga ocjenjivati izvedbu kompanije u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu.

  Primjenjivati učinkovite mjere zaštite na radu i pribavljati svu potrebnu zaštitnu opremu koja će jamčiti visoku razinu opće i zdravstvene sigurnosti naših zaposlenika.

Elektronički sustav praćenja i kontrole postavljenih lovki

Kako bi korisnicima naših usluga pružili još kvalitetniju uslugu implementirali smo elektronički sustav praćenja i kontrole postavljenih lovki POS uređajem bilo da se radi o feromonskim, ljepljivim ili rodenticidnim lovkama!
O čemu je riječ?
Na svaku postavljenu lovku unesen je bar-kod koji u kombinaciji sa POS uređajem pri monitoringu prikazuje: korisnika; lokaciju u objektu (podrum, pri

» PROČITAJ VIŠE...

Tražite uređaj za tretiranje komaraca?

Predstavljamo vam VectroFog™ BY100 Mini uređaji idealan za zamagljivanje. Ovaj lagani, prenosivi uređaj neovisan o napajanju električnom energijom dizajniran je s namjenom korištenja u vrtovima, parkovima, silosima, staklenicima i na terasama.
Rukovanje uređajem je jednostavno a energiju pokretanja daje mu propan ili butan plin.

» PROČITAJ VIŠE...

Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup mjera koje provodimo s ciljem smanjenja (uniÅ¡tavanja) Å¡tetnih vrsta insekata koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, koji imaju toksično djelovanje, uznemirivači su ili skladiÅ¡ne Å¡tetočinje: žohari, mravi, muhe, buhe, ose, strÅ¡ljeni, obadi, komarci, krpelji, žižci, braÅ¡nari, moljci…

Ove se mjere provode u kućanstvima, stambenim zgradama, seoskim domaćins

» PROČITAJ VIŠE...
Sva prava pridržana Pestrid d.o.o. © 2015 | web design ENTERnet
Pestrid d.o.o.